Top.Mail.Ru
Книги жанра "Мифы. Легенды. Эпос" скачать или читать онлайн
Крупнейшая бесплатная электронная библиотека 327 822 книг в 270 жанрах 88 905 автора

Мифы. Легенды. Эпос (526)

Сортировать по:
covers Обложки
list Список
list Аннотация
526 книг
Показать по:
20
Нова пролет (Прелюдия 1 към Колелото на времето)

Джордан Роберт

Нова пролет (Прелюдия 1 към Колелото на времето)

Джордан Роберт
Нова пролет (Прелюдия 1 към Колелото на времето)

„Колелото на времето“ е международен епос №1 и един от най-популярните фентъзи епоси. Сега Робърт Джордан предлага една великолепна прелюдия към поредицата, която ще се окаже задължително четиво за феновете му и чудесна възможност за нови читатели да навлязат в неговия необикновен свят.

Градът Канлуум е разположен недалече от окаяните и пусти земи на Погибелта, убежище от злодеянията на слугите на Тъмния. Или поне така се твърди.

Градът, посрещнал ал’Лан Мандрагорен, краля на Малкиер в изгнание и най-блестящия мечоносец на своето време, гъмжи от слухове за твари на Сянката. Доказателство, ако изобщо му е нужно такова, че силата на Тъмния крепне отново и че следовниците му вършат злокобните си дела по земята.

Ала тъкмо между стените на Канлуум Лан ще срещне една жена, която ще промени съдбата му. Моарейн е млада и могъща Айез Седай, дошла в града в търсене на мъж, който да обвърже. Помощта му й е необходима в отчаяното й усилие да докаже истинността на смътно и твърде оспорвано пророчество, говорещо за средство да бъде спряна Сянката, и за дете, което ще се окаже Преродения дракон.

Колелото на времето се върти и вековете идват и си отиват. Онова, което е било, което е и което ще бъде, може тепърва да падне под властта на Сянката.

Феноменално фентъзи!

SFX

Епос във всяко отношение!

Сънди Таймс
Силата на сянката

Джордан Роберт

Силата на сянката

Джордан Роберт
Силата на сянката

Тийрският камък, легендарна грепост, е превзет и Каландор, „Мечът, който не е меч“, е овладян. Но за Ранд ал-Тор, оказал се Прероденият дракон, това е едва началото.

Докато приятелите и враговете му заговорничат и събират сили, Лорд Дракон изучава текстовете на древни пророчества и се бори да овладее Силата, която е негова. Но всички знаят, че предстои война — война срещу Отстъпниците и всички, които се опълчат срещу Дракона. А затворът, държащ Тъмния, бавно, но неотменно губи силата си. В Последната битка, Ранд ал-Тор знае срещу кого трябва да се възправи.

„В много редки случаи, изключително надарени разказвачи успяват да създадат светове, надхвърлящи границата на фантазията, светове, превръщащи се в реалност. Робърт Джордан го постига“

Морган Ливлин

„Пищна, интелигентно замислена сага. «Колелото на времето» е едно страхотно забавление, наситено с уникални събития и герои.“

Интерзоун
Корона от мечове

Джордан Роберт

Корона от мечове

Джордан Роберт
Корона от мечове

Робърт Джордан е изключително талантлив разказвач и в своя бестселър „Колелото на времето“ пленява читателите с магията на един от най-забележителните фантастични епоси за всички времена. „Корона от мечове“ е очакваната с огромно нетърпение седма книга от поредицата.

Елейн, Авиенда и Мат вече са много близо до тер-ангреала, който може да спре безкрайно продължаващата гореща вълна по света и да възстанови нормалното време. Егвийн започва да събира всякакви жени, които могат да преливат — от Морския народ, Ветроловки, Мъдри и от още смайващо неочаквани места. А наред с всичко това Ранд се озовава лице в лице със смъртно опасния Отстъпник Самаил, сред сенките на Шадар Логот, където жадната за кръв мъгла на Машадар дебне за плячка…

Кръстопътища по здрач

Джордан Роберт

Кръстопътища по здрач

Джордан Роберт
Кръстопътища по здрач

След публикуването на „Окото на света“, Колелото на времето на Робърт Джордан се превърна в световен бестселър № 1 и в един от най-популярните фантастични епоси на всички времена. Сега Колелото на времето отново се завърта и забележителното сказание, омагьосало цяло поколение читатели продължава.

Бягайки от Ебу Дар с похитената Щерка на Деветте луни, Мат Каутон разбира, че не може нито да я задържи, нито да я остави, че както Сянката, така и цялата мощ на империята Сеанчан са се впуснали в смъртоносна гонитба.

Перин Айбара иска да освободи жена си Файле, пленена от Шайдо, но единствената му надежда може да се окаже съюза с враговете. Може ли да остане верен на своя приятел Ранд и на себе си? Заради любовта си към Файле, Перин е готов да предаде душата си.

При Тар Валон Егвийн ал-Вийр младата Амирлин на въстаналите Айез Седай налага обсада на ядрото на силата на Айез Седай, но трябва да спечели бързо и с колкото може по-малко кръвопролитие, защото, ако Айез Седай не се обединят отново, в защита на света срещу Тъмния ще останат само ашаманите.

В Андор, Елейн Траканд се бори за Лъвския трон, който е неин по право, но е обкръжена от врагове и Мраколюбци, плетящи заговор за нейното унищожение. Ако се провали, Андор ще падне под властта на Сянката, а с него — и Преродения дракон…

„Кръстопътища по здрач“ е триумф на епическото сказание и великолепно продължение на една епохална поредица в жанра фентъзи.

Осетинские нартские сказания

Осетинские нартские сказания

Осетинские нартские сказания

В богатом и разнообразном устном творчестве осетинского народа центральное, самое почетное место занимают нартские сказания. В них яркое выражение получили лучшие думы и чувства, мечты и чаяния осетинского народа в прошлом. Нартский эпос, зародившись в глубокой древности, формировался на протяжении жизни многих поколений. В осетинском народе никогда не угасали искры народного творчества. Он, бережно храня свои драгоценные сказания о нартах, передавал их из поколения в поколение и пронес их через века.

Именно у осетин и, конечно, отчасти уже у их далеких предков сформировалось ядро нартовского эпоса и наметились его главные герои... Что такое Нарты - на их исконной родине, то есть у осетин, и у их самых последовательных восприемников? Легендарные герои, бойцы, жившие в глубокой древности...

Джангар

Древневосточная литература Автор неизвестен --

Джангар

Древневосточная литература Автор неизвестен --
Джангар

Калмыки обладают огромной сокровищницей устного народного творчества.Народ бережно хранит и любит чистое и мудрое искусство своих эпических песен, сказок и легенд.Но самым ярким, самым любимым произведением калмыцкого народа, произведением, ставшим в его сознании священным, является грандиозная героическая эпопея "Джангар".В "Джангаре" 12 песен, по числу основных героев поэмы.Каждый из них наделен какой-нибудь главной, только ему присущей чертой.Санал - воплощение выносливости, Савар Тяжелорукий - силы, Алтан Цеджи - мудрости, Мингйан - носитель идеала красоты, "первый красавец вселенной", Ке Джилган - златоуст, которого "никто не превзошел в искусстве словесной игры".Но вместе с тем у них есть и одна общая черта: страстная любовь к родине."Джангар" - калмыцкий героический эпос, воспевающий воинские подвиги калмыкских богатырей и их предводителя Джангара, защитников сказочной страны Бумбы. В эпосе отражены надежды и чаяния калмыкского народа, его многовековая борьба за своё национальное существование. О бытовании "Джангара" среди калмыков было известно ещё в 18 в. Первое исследование и перевод эпоса на русский язык принадлежат А. А. Бобровникову (1854). В 1910 был издан записанный со слов знаменитого джангарчи (исполнителя "Джангара") Ээлян Овла цикл песен (10 глав).Лучший перевод на русский язык принадлежит С. И. Липкину,редакция перевода Баатр Басангов и С. Я. Маршак."